Respostas + valoradas Área Orientación Laboral CV Área Orientación Laboral Reciclarse Área Axober Carné profesional
Últimas preguntas/respostas Área Comercio Tenda de conveniencia Área Comercio Horario comercial Área Comercio Establecementos con liberdade horaria
Aviso legal
Aviso legal

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real Decreto 994/1999, de 11/VIN, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, dou o meu consentimento para que os meus datos sexan incluídos nun ficheiro automatizado propiedade do Centro de dinamización socioeconómica sostible de Carballo -en diante Fórum Carballo-, con domicilio na rúa Xílgaro - 15100 Carballo.

Vostede queda informado de que os datos persoais se obtiveron co seu consentimento expreso e que poderán ser utilizados co fin de posibilitar a prestación de servizos para efectos estatísticos e informativos por parte de Fórum Carballo, así como para enviar información que poida ser de interese para os usuarios relacionada coas áreas temáticas abordadas neste proxecto.

Declara estar informado así mesmo sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que poderá exercitar, na dirección indicada. A devandita revogación non terá efectos retroactivos.


Fórum Carballo
Rúa do Xílgaro
Barrio da Milagrosa - 15100 Carballo
Tel.: 981 704 100 - Fax: 981 702 858
info@forumcarballo.org