Respostas + valoradas Área Orientación Laboral CV Área Orientación Laboral Reciclarse Área Axober Carné profesional
Últimas preguntas/respostas Área Comercio Tenda de conveniencia Área Comercio Horario comercial Área Comercio Establecementos con liberdade horaria
Obxectivos
Obxectivos

Traballador
O proxecto de Fórum Carballo persegue os seguintes fins:
  • Proporcionar unha formación activa a traballadores e empresas e fomentar o desenvolvemento económico de Carballo e da súa área de influencia.

  • Implantar medidas de sostibilidade ambiental.
  • Xerar a inclusión de colectivos desfavorecidos e loitar contra a exclusión social.
  • Brindar fórmulas innovadoras para a creación de emprego e mellorar a competitividade.
  • Colaborar cos axentes de formación e cualificación en I+D.
  • Reforzar a participación cidadá na xestión e mellora dos servizos locais.
  • Brindar un espazo de divulgación das boas prácticas empresariais, da excelencia e do compromiso co desenvolvemento sostible.