Respostas + valoradas Área Orientación Laboral CV Área Orientación Laboral Reciclarse Área Axober Carné profesional
Últimas preguntas/respostas Área Comercio Tenda de conveniencia Área Comercio Horario comercial Área Comercio Establecementos con liberdade horaria
Directorio
Punto Limpo Polígono de Bértoa
info@carballo.org
981 701 642
Horario: martes, xoves e sábados de 10.00 a 13.00 horas
Servizo móvil: primeiro martes de cada mes para recollida de mobles vellos, electrodomésticos ou outros obxectos voluminosos.
Chamar cun mínimo de 24 horas de antelación.
http://www.carballolimpo.com/

(Ver cadro de persoal)
Unións Agrarias (UU.AA) Vázquez de Parga, 4 1º - 15100 Carballo
unions.carballo@upa.es
981 755 757
Horario: 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas (luns a xoves) e de 9:00 a 15:00 horas (venres)
http://www.unionsagrarias.org
(Ver cadro de persoal)
UXT - Unión Xeral de Traballadores Vázquez de Parga, 4 1º - 15100 Carballo
ugtcoruna@galicia.ugt.org
981 701 889 / 981 755 757
Viveiro de Empresas de Carballo Polígono de Bértoa. Parcela A, subparcela 2 15100 Carballo
viverocarballo@camaracoruna.com
981 732 887